Dystrybucja masek na terenie Gminy Jonkowo

Z Agencji Rezerw Strategicznych do Jonkowa dotarły maseczki, które będą rozdawane mieszkańcom naszego miasta. Akcja będzie prowadzona od poniedziałku 15 marca 2021 przez 2 tygodnie do 28 marca 2021

Ze względu na wysokie statystyki zachorowań na koronawirusa, rząd postanowił wesprzeć nasz region dodatkowymi maseczkami, mającymi zabezpieczyć mieszkańców. Łącznie na Warmię i Mazury trafiło 5,7 mln maseczek, do Jonkowa ok. 29 000

Maseczki będą jak poprzednio rozdawane zgodnie ze złożoną deklaracją śmieciową, a każdemu z mieszkańców przeznaczone są cztery maseczki. Będą rozdawane za pomocą punktów dystrybucji a każdy mieszkaniec powinien je sam odebrać.

Wykaz punktów dystrybucji:

OSP Jonkowo:        dla mieszkańców miejscowości: Jonkowo, Węgajty, Łomy, Gutkowo, Godki, Garzewko (bloki na ul. Spacerowej maseczki będą do odbioru w sklepie u p. Szymańskiej)

OSP Wrzesina:       dla mieszkańców miejscowości: Wrzesina, Stękiny, Porbady, Giedajty, Warkały

OSP Szałstry:          dla mieszkańców miejscowości: Szałstry, Bałąg, Wołowno

OSP Matki:             dla mieszkańców miejscowości: Mątki, Wilimowo, Polejki, Kajny

Sklep p. Ewertowskiej w Nowym Kawkowie: dla mieszkańców miejscowości: Nowe Kawkowo

Sklep p. Ewertowskiej w Starym Kawkowie: dla mieszkańców miejscowości: Stare Kawkowo, Gamerki

Sklep p. Ewertowskiej w Pupkach: dla mieszkańców miejscowości: Pupki

Maseczki będą wydawane:

OSP Jonkowo:          Poniedziałek w godz. 7.30 - 11.00, 16.00 – 19.00,

Wtorek - Piątek 16.00 - 19.00

OSP Wrzesina:          Środa, piątek w godz. 16.00 – 18.00 oraz w niedzielę 9:30 – 14.00 w okolicy Kościoła we Wrzesinie

OSP Szałstry:            Poniedziałek, Środa w godz. 15.00 – 17.00

OSP Matki:                Poniedziałek – Sobota w godz. 17.00 – 18.00

Sklep p. Ewertowskiej w Nowym Kawkowie: w godzinach otwarcia sklepu

Sklep p. Ewertowskiej w Starym Kawkowie: w godzinach otwarcia sklepu

Sklep p. Ewertowskiej w Pupkach: w godzinach otwarcia sklepu

Jeśli nie ma jakiegoś adresu na liście osoba ma prawo zgłosić sprzeciw. W tym celu należy skontaktować się ze Związkiem Międzygminnym

 „Czyste Środowisko”

Telefon kontaktowy:

89 506 50 10

89 506 50 22

89 506 50 27

89 506 50 11