Przebudowa ul. Towarowej

Opublikowano: piątek, 11 sierpień 2017 r.09:13

Aktualizacja: wtorek, 3 grudzień 2019 r.14:30 363 dni 19 godz.

Aktualizacjawtorek, 3 grudzień 2019 r.10:00363 dni 23 godz.

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)”  planują w dniu  04.12.2019r. kontynuować prace związane z usunięciem cienkowarstwowego oznakowania poziomego na ul. Bublewicza w kierunku Węzła Olsztyn Wschód oraz wprowadzić czasową organizację ruchu:

 1. na odcinku ul. Towarowej na wysokości salonu płytek KWADRAT jadąc w kierunku centrum czasowe wyłączenie lewego/prawego pasa na potrzeby usunięcia usterek brukarskich.

Aktualizacjapiątek, 29 listopad 2019 r.10:001 lat 2 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu od 29.11.2019   wprowadzono  czasową organizację ruchu:

 1. na odcinku ul. Bublewicza jadąc w kierunku węzła Olsztyn Wschód czasowe wyłączenie lewego/prawego pasa na potrzeby usunięcia poziomego oznakowania cienkowarstwowego.

Aktualizacjapiątek, 15 listopad 2019 r.10:001 lat 16 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) informują, że w dniu 28.11.2019 (czwartek) w godz. 8-15 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu:

 1. na odcinku ul. Towarowej na wysokości salonu płytek KWADRAT jadąc w kierunku centrum czasowe wyłączenie lewego/prawego pasa na potrzeby usunięcia usterek brukarskich.

Uwaga: W przypadku braku możliwości wykonania prac 28.11.2019 Wykonawca planuje je wykonać w pierwszym możliwym terminie po 28.11.2019.

Aktualizacjaśroda, 6 listopad 2019 r.10:001 lat 25 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie informują, że na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)  w dniu od 13.11.2019 (środa) godz. 8-15 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu:

 1. na odcinku ul. Bublewicza jadąc w kierunku węzła Olsztyn Wschód czasowe wyłączenie lewego/prawego pasa na potrzeby usunięcia poziomego oznakowania cienkowarstwowego.

Aktualizacjaponiedziałek, 30 wrzesień 2019 r.11:001 lat 62 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach od 03.10.2019 (czwartek) godz. 7 do dnia 05.10.2019 (sobota) godz. 9 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu:

 1. na odcinku ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Leonharda do skrzyżowania z ul. Składową na wysokości „Agroma” – wyłączenie prawego pasa na potrzeby zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników.

Uwaga: wprowadzenie organizacji uzależnione jest od warunków pogodowych.

Aktualizacjawtorek, 24 wrzesień 2019 r.10:001 lat 69 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 24-25.09.2019 w godz. 7-17 będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu (z uwagi na niesprzyjające warunki w zeszłym tygodniu Wykonawca nie był w stanie zrealizować zaplanowanych prac):

 1. na odcinku ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Cementową do skrzyżowania z ul. Składową – wyłączenie prawego pasa na potrzeby zapewnienia bezpiecznego dostępu pracownikom do wpustów kanalizacji deszczowej na jezdni w kierunku Centrum. Zawężenie prawego pasa będzie odbywało się odcinkami po 200m.

Aktualizacjaponiedziałek, 16 wrzesień 2019 r.10:001 lat 77 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 17-18.09.2019 w godz. 7-17 będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu:

 1. na odcinku ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Cementową do skrzyżowania z ul. Składową – wyłączenie prawego pasa na potrzeby zapewnienia bezpiecznego dostępu pracownikom do wpustów kanalizacji deszczowej na jezdni w kierunku Centrum. Zawężenie prawego pasa będzie odbywało się odcinkami po 200m.

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują o wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu:

 1. W dniach 19-20.09.2019 r. na odcinku ul. Towarowej na jezdni w kierunku miasta na wysokości „AGROMA Olsztyn” zamknięty zostanie prawy pas na potrzeby bezpiecznej pracy pracowników.

Aktualizacjaponiedziałek, 9 wrzesień 2019 r.10:001 lat 84 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż od dniu 10.09.2019 do dnia 13.09.2019 w godz. 7-17 będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu:

 1. na odcinku ul. Bublewicza od węzła Olsztyn Wschód do skrzyżowania z ul. Cementową oraz ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Cementową do skrzyżowania z ul. Składową – wyłączenie prawego pasa na potrzeby zapewnienia bezpiecznego dostępu pracownikom do wpustów kanalizacji deszczowej na prawej i lewej jezdni. Zawężenie prawego pasa będzie odbywało się odcinkami po 200m.

Aktualizacjaśroda, 4 wrzesień 2019 r.10:001 lat 89 dni

Informujemy, że w dniach 04.09.2019 – 05.09.2019 będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu:

 1. Na odcinku ul. Bublewicza w kierunku węzła Olsztyn Wschód – wyłączenie prawego pasa na wysokości zatoki autobusowej na potrzeby zapewnienia bezpiecznej pracy brukarzom.

Uwaga: utrudniony lub niemożliwy wjazd autobusów na zatokę. – w dniu 04.09.2019

 1. Na odcinku ul. Towarowej na wysokości OBI jezdnia prawa w kierunku węzła Olsztyn Wschód – na potrzeby zapewnienia dostępu pracowników do studni kanalizacji deszczowej w dniu 05.09.2019

Aktualizacjapiątek, 16 sierpień 2019 r.10:001 lat 108 dni

Informujemy, że w dniach 19.08.2019 – 26.08.2019 będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu:

 1. Na odcinku ul. Bublewicza w kierunku węzła Olsztyn Wschód – wyłączenie prawego pasa na wysokości zatoki autobusowej na potrzeby zapewnienia bezpiecznej pracy brukarzom. Uwaga: utrudniony lub niemożliwy wjazd autobusów na zatokę.

Aktualizacjaponiedziałek, 12 sierpień 2019 r.10:001 lat 112 dni

Informujemy, że w dniu 13.08.2019 w godz. 7-17 będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu:

 1. na odcinku ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Leonharda do skrzyżowania z ul. Składową – wyłączenie prawego pasa na potrzeby zapewnienia bezpiecznego dostępu pracownikom do studni kanalizacyjnych.
 2. na odcinku ul. Bublewicza od skrzyżowania z ul. Cementową w kierunku węzła Olsztyn Wschód – wyłączenie prawego pasa na potrzeby zapewnienia bezpiecznej pracy brukarzom na zatoce autobusowej. Uwaga: utrudniony lub niemożliwy wjazd autobusów na zatokę.

Aktualizacjaczwartek, 1 sierpień 2019 r.10:001 lat 123 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 08.08.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Organizacja zostanie wprowadzona na potrzeby wybudowania ogrodzenia przy ul. Budowlanej na wysokości hurtowni budowlanej Losko. Podczas wykonywania prac częściowo zostanie zajęty skrajny prawy pas do skrętu w prawo.

Aktualizacjaśroda, 24 lipiec 2019 r.10:001 lat 131 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 25.07.2019 w godz. 7-17 będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu  na wysokości wiaduktu WD-2 w ciągu ul. Bublewicza.

Organizacja będzie wprowadzana na potrzeby wykonywania uszczelnienia przy dylatacji.

Aktualizacjaśroda, 24 lipiec 2019 r.09:001 lat 131 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 25.07.2019 – 26.07.2019 w godzinach wieczornych będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu  na wysokości przejść dla pieszych w ciągu ul. Towarowej oraz ul. Leonharda.

Aktualizacjawtorek, 16 lipiec 2019 r.10:001 lat 139 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 16.07.2019 – 17.07.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 1. Wyłączenie prawego lub lewego pasa na ul. Towarowej na odcinku od Węzła Olsztyn Wschód do skrzyżowania z ul. Budowlaną.
 2. Wyłączenie prawego lub lewego pasa na ul. Towarowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Budowlaną do Węzła Olsztyn Wschód.

 Organizacja zostaje wprowadzona na potrzeby czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej.

Aktualizacjaśroda, 3 lipiec 2019 r.10:001 lat 152 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 03.07.2019 (ok. godz. 11-12) zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 1. Wyłączenie lewego pasa na ul. Leonharda jadąc w kierunku ul. Towarowej
 2. Wyłączenie lewego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na wysokości salonu płytek KWADRAT.

Utrudnienia potrwają kilka godzin. Wprowadzane na potrzeby zapewnienia dostępu pracownikom do opraw oświetleniowych.

Aktualizacjaponiedziałek, 1 lipiec 2019 r.10:001 lat 154 dni

W dniu 03 lipca 2019 r planowane jest wprowadzenie Docelowej Organizacji Ruchu na ul. Towarowej – dotyczy skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Sprzętową.

Planowane zmiany:

 1. wprowadzenie zmian w godzinach popołudniowych (tj. po godz. 12)
 2. likwidacja tymczasowego ronda
 3. uruchomienie sygnalizacji świetlnej.

Aktualizacjaczwartek, 27 czerwiec 2019 r.10:001 lat 158 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 02.07.2019 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu:

Ruch wahadłowy -zamknięcie 1 pasa – na ul. Budowlanej od firmy Ol-Term do skrzyżowania z ul. Lubelską na potrzeby wykonania robót bitumicznych – układanie warstwy ścieralnej.

Po ułożeniu jednej części, zamknięty zostanie pas w przeciwnym kierunku.

Planowany czas układania i trwania wahadła: od godz. 15 w dniu 02.07.2019 do godz. 24 w dniu 02.07.2019 r.

Aktualizacjaponiedziałek, 24 czerwiec 2019 r.10:001 lat 161 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 24.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 1. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na odcinku od ul. Budowlanej do skrzyżowania z ul. Sprzętową na potrzeby czyszczenia kanalizacji deszczowej. (24.06.2019)
 2. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na odcinku od skrzyżowania z ul. Sprzętową wiaduktu WD-1 na potrzeby czyszczenia kanalizacji deszczowej. (24.06.2019)
 3. Zamknięcie prawego pasa na ul. Stalowej jadąc od skrzyżowania z ul. Towarową w kierunku ul. Lubelskiej oraz następnie w przeciwnym kierunku na potrzeby humusowania (24.06.2019)
 4. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na odcinku od ul. Cementowej do skrzyżowania z ul. Budowlaną na potrzeby czyszczenia kanalizacji deszczowej. (25.06.2019)

Aktualizacjawtorek, 18 czerwiec 2019 r.10:001 lat 167 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 19.06.2019 oraz 21.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 1. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku węzła Olsztyn Wschód na wiadukcie WD-2 na potrzeby wykonania robót wykończeniowych na obiekcie. (19.06.2019)
 2. wyłączenie lewego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku węzła Olsztyn Wschód na wiadukcie WD-2 na potrzeby wykonania robót wykończeniowych na obiekcie. (19.06.2019)
 3. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na odcinku od Intercars do skrzyżowania z ul. Stalową na potrzeby humusowania (19.06.2019)
 4. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku węzła Olsztyn Wschód na odcinku od skrzyżowania z ul. Sprzętową do skrzyżowania z ul. Budowlaną na potrzeby branżowych robót wykończeniowych (19.06.2019 oraz 21.06.2019)
 5. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku węzła Olsztyn Wschód na odcinku od skrzyżowania z ul. Budowlaną do skrzyżowania z ul. Cementową na potrzeby branżowych robót wykończeniowych (19.06.2019 oraz 21.06.2019)

Aktualizacjaponiedziałek, 17 czerwiec 2019 r.10:001 lat 168 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 17-18.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 1. Wyłączenie lewego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na wiadukcie WD-1 przy stacji BLISKA na potrzeby wykonania robót wykończeniowych na obiekcie WD-1 (17.06.2019)
 2. Wyłączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na wiadukcie WD-1 przy stacji BLISKA na potrzeby wykonania robót wykończeniowych na obiekcie WD-1 (17.06.2019)
 3. Włączenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku węzła Olsztyn Wschód na wiadukcie WD-2 na potrzeby wykonania robót wykończeniowych na obiekcie. (18.06.2019)
 4. Wyłączenie lewego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku węzła Olsztyn Wschód na wiadukcie WD-2 na potrzeby wykonania robót wykończeniowych na obiekcie. (18.06.2019)
 5. Wyłączenie lewego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na odcinku od Węzła Olsztyn Wschód do skrzyżowania z ul. Cementową na potrzeby czyszczenia kanalizacji deszczowej (17.06.2019 – 18.06.2019)

Aktualizacjapiątek, 14 czerwiec 2019 r.10:001 lat 171 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 14.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 1. Wyłączenie lewego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku obwodnicy na wiadukcie WD-1 przy stacji BLISKA
 2. Wyłączenie lewego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na wiadukcie WD-1 przy stacji BLISKA.

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby wykonania robót wykończeniowych na obiekcie WD-1.

Aktualizacjaśroda, 12 czerwiec 2019 r.10:001 lat 173 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 13.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:

 1. Zwężenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na odcinku od Stalowej do skrzyżowania z Leonharda.
 2. Zwężenie prawego pasa na jezdni ul. Towarowej w kierunku centrum na odcinku od Leonharda do skrzyżowania z ul. Składową.
 3. Zamknięcie prawego pasa na ul. Stalowej jadąc od skrzyżowania z ul. Towarową w kierunku ul. Lubelskiej
 4. Zamknięcie prawego pasa na ul. Budowlanej jadąc od skrzyżowania z ul. Towarową w kierunku ul. Lubelskiej

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby układania nawierzchni bitumicznej w ścieżkach rowerowych wzdłuż ulic. Towarowej, Stalowej oraz Budowlanej.

Aktualizacjaczwartek, 6 czerwiec 2019 r.12:001 lat 178 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 07.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu: zwężenie lewego pasa.

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby wykonania pętli indukcyjnej na dojeździe do skrzyżowania ulic Towarowej z Cementową (kierunek: do centrum). Utrudnienia w godzinach porannych.

Aktualizacjaczwartek, 6 czerwiec 2019 r.11:001 lat 178 dni

W związku z dopełnieniem przez Wykonawcę zobowiązań związanych z odbiorami oznakowania i dotyczących zmiany organizacji ruchu na ul. Towarowej w dniu 05.06.2019 r w godzinach wieczornych zostały wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. Uruchomienie dla kierowców dwóch jezdni (po dwa pasy w każdym kierunku) – ul. Towarowa (od ul. Składowej do Węzła Wschód)
 2. Uruchomienie dla kierowców dwóch jezdni (po dwa pasy w każdym kierunku) – ul. Leonharda – odcinek od OBI do ul. Towarowej
 3. W związku z koniecznością wykonania wzmocnienia skarpy w okolicy skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Sprzętową na samym skrzyżowaniu zostanie wykonane tymczasowe rondo do czasu zakończenia prac.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa kierowców zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na następujących skrzyżowaniach:
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Leonharda
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Stalowa
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Budowlana
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Cementowa

Aktualizacjaśroda, 5 czerwiec 2019 r.11:001 lat 179 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 05.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu: –zwężenie prawego pasa oraz zwężenie lewego pasa.

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby aktywowania tablic typu F przy użyciu podnośnika koszowego znajdujących się na bramownicach w lokalizacjach:

 1. Dojeżdżając od Węzła Olsztyn Wschód do ul. Cementowej
 2. Dojeżdżając ul. Towarową do ul. Leonharda na wysokości salonu Mercedes Benz
 3. Dojeżdżając ul. Towarową do ul. Leonharda na wysokości zajezdni MPK
 4. Dojeżdżając ul. Leonharda do ul. Towarowej na wysokości OBI.

Aktualizacjaśroda, 5 czerwiec 2019 r.10:001 lat 180 dni

W związku z planowaną zmianą organizacji ruchu w dniu 05.06.2019 r. informujemy, że Komisja dotycząca wprowadzenia nowej organizacji ruchu po dokonanym przeglądzie w dniu dzisiejszym zadecydowała o NIE ODEBRANIU i dopuszczeniu do wprowadzenia planowanych zmian w organizacji ruchu na głównym ciągu przebudowywanej ul. Towarowej.
Ze względu na uwagi i bezpieczeństwo użytkowników drogi Wykonawca został zobowiązany do usunięcia usterek do dnia 07.06.2019 r. Po kolejnym komisyjnym odebraniu i braku przeciwskazań zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.
Planowany termin usunięcia wad i usterek przewidziany jest na termin 07.06.21019 r.

W dniu 05.06.2019 r tj. środa Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje uruchomienie dwóch jezdni na
ul. Towarowej.

Zmiany w organizacji ruchu:

 1. Uruchomienie dla kierowców dwóch jezdni (po dwa pasy w każdym kierunku) – ul. Towarowa (od ul. Składowej do Węzła Wschód)
 2. Uruchomienie dla kierowców dwóch jezdni (po dwa pasy w każdym kierunku) – ul. Leonharda – odcinek od OBI do ul. Towarowej
 3. W związku z koniecznością wykonania wzmocnienia skarpy w okolicy skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Sprzętową na samym skrzyżowaniu zostanie wykonane tymczasowe rondo do czasu zakończenia prac.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa kierowców zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na następujących skrzyżowaniach:
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Leonharda
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Stalowa
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Budowlana
 • skrzyżowanie ul. Towarowa – Cementowa

Zmiana organizacji ruchu będzie następowała sukcesywnie w godzinach popołudniowych w dniu 05.06.2019 r po dokonaniu komisyjnego odbioru oznakowania poziomego i pionowego. W przypadku uwag komisji i braku odbioru docelowego oznakowania termin zmiany organizacji ruchu może ulec zmianie.

Prosimy użytkowników drogi o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie.

Aktualizacjawtorek, 4 czerwiec 2019 r.10:001 lat 181 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 04.06.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu: –zwężenie prawego pasa- od ul. Cementowej w kierunku Węzła Olsztyn Wschód.

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby układania masy bitumicznej na ścieżce rowerowej.

Aktualizacjaczwartek, 30 maj 2019 r.10:001 lat 186 dni

W związku z trwającymi odbiorami na ul. Towarowej w dniu 31 maja 2019 r . (piątek)  w godzinach

8.00 -12.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów.
W szczególności dotyczy to:

 1. Skrzyżowania ul. Towarowa z ul. Leonharda – odcinek ul. Leonharda od ul. Kołobrzeskiej do ul. Towarowej
 2. Skrzyżowanie ul. Towarowa z ul. Sprzętową – odcinek ul. Sprzętowej w obrębie skrzyżowania

Dodatkowo powyższe odcinki jezdni mogą zostać do kilkunastu minut  czasowo zamknięte dla ruchu pojazdów. Wykonawca na czas przeprowadzania odbiorów oraz czasowych zmian w organizacji zapewni kierowanie ruchem przez wyszkolonych sygnalistów.

Aktualizacjaśroda, 29 maj 2019 r.10:001 lat 187 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 29-30.05.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu- zwężenie prawego pasa.

Zwężenie zostanie wprowadzone na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Cementową do końca zakresu budowy tj. połączenia się z obwodnicą i będzie obowiązywało w godz. 7:00 – 17:00 -zajęcie  prawego pasa.

Aktualizacjawtorek, 28 maj 2019 r.10:001 lat 188 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informuję, iż w dniu 28.05.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:  ruch wahadłowy w godz. 11 – 14 mogą wystąpić utrudnienia.

Aktualizacjaśroda, 22 maj 2019 r.10:001 lat 194 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dnia 23.05.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu:– ruch wahadłowy (w godz. 8 – 11)

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby wykonywania barier drogowych.

Aktualizacjawtorek, 21 maj 2019 r.10:001 lat 195 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż  dnia 22.05.2019 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu – zwężenie prawego pasa oraz zwężenie lewego pasa.

Zwężenie zostanie wprowadzone na odcinku od Węzła Wschód w kierunku ul. Cementowej i będzie obowiązywało w godz. 7 – 14 (zajęcie  lewego pasa) oraz w godz. 14– 18 (zajęcie prawego pasa).

Zwężenie zostanie wprowadzone na potrzeby wykonywania barier drogowych.

Aktualizacjaczwartek, 16 maj 2019 r.10:001 lat 200 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniu 16.05.2019 w wyniku konieczności dokonania robót branżowych w ul. Leonharda na jezdni prawej -odbywa się ruch dwukierunkowo. Wykonawca tymczasowo do godz. popołudniowych poprowadzi ruch jednokierunkowo po każdej z jezdni ul. Leonharda.

Wykonawca dochowa wszelkich starań, aby w dniu dzisiejszym przywrócić tymczasową organizację w której ruch odbywał się dwukierunkowo po jednej jezdni.

Aktualizacjaponiedziałek, 13 maj 2019 r.10:001 lat 203 dni

W związku z rozpoczęciem układania ostatniego etapu warstwy ścieralnej na ostatnich odcinkach ul. Towarowej od dnia 18 maja będą wprowadzane tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:

 1. 18 maja (sobota) godz. 15.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. Leonharda na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do ul. Towarowej. Ruch z ul. Towarowej zostanie przekierowany na ul. Dworcową w kierunku miasta oraz od ul. Dworcowej w kierunku Węzła Wschód ul. Towarową od OZGRAF (Objazdy według załącznika)
  Podczas zamknięcia ruchem będą kierować także ręcznie sygnaliści.
  Przywrócenie ruchu w obrębie ul. Leonharda wraz ze skrzyżowaniem z ul. Towarową nastąpi w niedzielę tj. 19 maja godz. 18.00
 2. 19 maja (niedziela) godz. 15 nastąpi zamknięcie ul Sprzętowej wjazd od ul. Towarowej.
  Przywrócenie ruchu nastąpi w poniedziałek tj. 20 maja godz. 5.00
 3. 20 maja (poniedziałek) godz. 6.00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu polegająca na zamknięciu wyjazdu w kierunku Węzła Wschód na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Bublewicza.
  Ruch w kierunku Węzła Wschód (kierunek Mrągowo, Obwodnica Olsztyna) będzie odbywał się ul. Budowlaną oraz ul. Lubelską do ronda znajdującego się na końcu ul. Lubelskiej (przy Węźle Wschód)
  Przywrócenie ruchu w kierunku Węzła nastąpi w godzinach wieczornych.
  Podczas zamknięcia ruchem będą kierować także ręcznie sygnaliści.
  Wjazd do Olsztyna od strony Węzła Wschód (Mrągowo, Obwodnica Olsztyna) będzie odbywał się bez zmian.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmieniające się oznakowanie

Aktualizacjapiątek, 26 kwiecień 2019 r.10:001 lat 220 dni

W związku z kolejnym etapem prac przy budowie ul. Towarowej związanych z układaniem warstw ścieralnych Wykonawca w dniu 7 maja 2019 r. planuje zmianę Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Zmiana będzie polegać na przełożeniu ruchu wzdłuż ul. Towarowej z jezdni prawej (kierunek od ul. Dworcowej w kierunku Węzła Wschód) na jezdnię lewą.
Dodatkowo likwidacji ulegnie rondo w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Sprzętową.
Rondo na skrzyżowaniu z ul. Cementową pozostaje bez zmian.

Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na zmieniające się oznakowanie i trwające prace budowlane.

UWAGA – termin może ulec przesunięciu ze względu na trwające odbiory z nadzorem budowlanym. W przypadku braku uzyskania decyzji termin ulegnie przesunięciu.

Aktualizacjaśroda, 24 kwiecień 2019 r.10:001 lat 222 dni

Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informuję, iż w dniach 27.04.2019 od godz. 14 do dnia 29.04.2019 do godz. 7:00  w związku z planowanym układaniem masy bitumicznej na ul. Stalowej oraz drodze obsługującej nr 1 planowane jest wznowienie (tymczasowo umożliwiono do tej pory dojazd do firm po kruszywie łamanym) funkcjonowania czasowej organizacji ruchu: Zmiana organizacji ruchu na drodze DO1 na zad. II zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji, co wiąże się bezpośrednio z zamknięciem ul. Stalowej oraz uniemożliwieniem dojazdu do firm poprzez drogę serwisową.

Aktualizacjawtorek, 23 kwiecień 2019 r.10:001 lat 223 dni

Konsorcjum firm: Budimex S.A. – Ferrovial Agroman S.A., Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informuję, iż w dniu 24.04.2019 w związku z awarią sieci ciepłowniczej planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: Zmiana organizacji ruchu -typowe schematy  zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji nr TI OR 19/2019 rys. 1 Planowane utrudnienia i usunięcie tymczasowej organizacji powinny zakończyć się w dniu 27.04.2019r.

Aktualizacjawtorek, 16 kwiecień 2019 r.10:001 lat 230 dni

W związku z planowanym układaniem warstwy ścieralnej przy ul. Towarowej Wykonawca wprowadza od 16 kwietnia 2019 r tymczasową organizację ruchu.
Jezdnia na której układana jest warstwa ścieralna zamknięta zgodnie z wcześniejsza organizacją ruchu.
Załącznik dotyczy tarczy skrzyżowania z ul. Budowlaną.

Wykonawcy zadania „Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” informują, iż w dniach 16.03.2019 – 18.03.2019 PLANOWANE jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu: Zmiana organizacji ruchu na ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Składową do skrzyżowania z ul. Cementową zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji. Organizacja wprowadzona zostanie w celu wykonania warstwy ścieralnej na jezdni lewej.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA ORGANIZACJI.

Etap 1. 2019-04-16 od godz. 5 do 24 : zamknięcie skrzyżowania z ul. Stalową
Etap 2. 2019-04-16 od godz. 16 do 2019-04-17 do godz. 7: częściowo nieczynne skrzyżowanie z ul. Sprzętową ;zamknięty wjazd na teren za WORD oraz zamknięta ul. Budowlana
Etap 3. 2019-04-18 od godz. 5 do godz. 24: częściowo zamknięte skrzyżowanie z ul. Cementową.

Czasy trwania zamknięć poszczególnych odcinków mogą ulec zmianie w wyniku czynników niezależnych od wykonawcy.
Termin wprowadzenia czasowej organizacji jest uzależniony od warunków atmosferycznych, które pozwolą na układanie nawierzchni bitumicznej.

Aktualizacjaśroda, 27 marzec 2019 r.10:001 lat 249 dni

W związku z planowanym układaniem mas bitumicznych – warstwy ścieralnej przy ul. Towarowej Wykonawca planuje w dniu 30 marca 2019 r wprowadzić nową tymczasową organizację ruchu.

Założenia organizacji ruchu:

 1. Zamknięcie jezdni lewej w kierunku Węzła Wschód od ul. Składowej do ul. Cementowej na całym odcinku (ruch będzie odbywał się jezdnią prawą patrząc od ul. Dworcowej)
 2. Zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Składową oraz na ul. Towarowej z ul. Leonharda.
 3. Skrzyżowanie ul. Towarowej z ul. Sprzętową pozostaje tymczasowe rondo
 4. Skrzyżowanie ul. Towarowej z ul. Cementową pozostaje tymczasowe rondo
 5. Dojazd do firmy Paxer tymczasowym wjazdem z ul. Towarowej w obrębie skrzyżowania z ul. Leonharda
 6. Dojazd do firmy Mercedes oraz Kwadrat do ul. Towarowej – skrzyżowanie z ul. Stalową
 7. Dojazd do firm wzdłuż ul. Towarowej tj. Towarowa 13 i 15 dojazd od ul. Towarowej zgodnie z oznakowaniem
 8. Dojazd do firm wzdłuż ul. Towarowej (lewa strona w kierunku węzła wschód) tj. WORD, Towarowa 17, 19 jezdnią lewą od ronda z ul. Sprzętową zgodnie z oznakowaniem.

Czas wykonywania prac około 4 tygodni. Po wykonaniu powyższych prac Wykonawca przystąpi do wykonywania prac związanych z przygotowaniem i ułożeniem warstw ścieralnych na prawej jezdni.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zwrócenie uwagi na zmieniające się oznakowanie i zachowanie ostrożności.

Aktualizacjaponiedziałek, 11 marzec 2019 r.10:001 lat 265 dni

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych prac przy budowie ul. Towarowej w obrębie ul. Stalowej i brakiem zapewnienia dojazdu do przyległych posesji oraz zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, Wykonawca tymczasową organizację ruchu związaną z zamknięciem ul. Stalowej wprowadzi w dniu 13 marca 2019 r.

Aktualizacjaczwartek, 7 marzec 2019 r.10:001 lat 269 dni

Informujemy, iż w dniu 11 marca 2019 r. Wykonawca prac przy ul. Towarowej planuje zamknięcie ul. Stalowej wjazd od ul. Towarowej. Dojazd do ul. Stalowej od ul. Lubelskiej oraz od ul. Żelaznej i ul. Składowej.
Zamkniecie ul. Stalowej związane jest z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni i końcowym ułożeniem warstw bitumicznych na remontowanym odcinku ul. Stalowej oraz ul. Towarowej.

Aktualizacjapiątek, 22 luty 2019 r.10:001 lat 282 dni

W związku z rozpoczęciem prac po okresie zimowym w ramach budowy ul. Towarowej Wykonawca tj. Budimex S.A. w dniu 27 luty 2019 r. planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.
Termin wprowadzenia zmian w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych może ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu wprowadzenia zostanie wydany stosowny komunikat.
Godzina wprowadzenia zmian – po porannym szczycie komunikacyjnym.
Czas wprowadzenia zmian – do kilku godzin, ze względu na duży front zmian.
Wykonawca na czas zmian zapewni także Sygnalistów do ręcznego sterowania ruchem.
Kierowców prosimy o uważne śledzenie i ostrożność podczas zmiany organizacji ruchu.

Założenia zmiany:

 1. Na odcinku od ul. Składowej, przez skrzyżowanie ul. Towarowa – Leonharda, do ul. Sprzętowej udostępnione dla ruchu będą dwie jezdnie w każdym kierunku.
 2. Skrzyżowanie ul. Towarowa – Leonharda – zostaje zlikwidowane tymczasowe rondo oraz zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
 3. Skrzyżowanie ul. Towarowa – Sprzętowa – wykonanie zostanie tymczasowe rondo w celu ułatwienia wyjazdu na czas prac z ul. Sprzętowej
 4. Skrzyżowanie ul. Towarowa – Składowa – powrót do pierwotnego przebiegu, uruchomiona sygnalizacja świetlna
 5. Skrzyżowanie ul. Leonharda – wjazd do OBI – powrót do pierwotnego przebiegu, uruchomiona sygnalizacja świetlna
 6. ul. Leonharda – przebieg od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do ul. Towarowej – udostępnione dla kierowców dwie jezdnie.
 7. UWAGA – ul. Towarowa pozostaje z pierwszeństwem przejazdu na całej długości (oprócz miejsc z wyznaczonymi tymczasowymi rondami). Pozostałe ulice łączące się z ul. Towarową w tym ul. Leonharda są ulicami podporządkowanymi.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie w tym zachowanie bezpieczniej prędkości zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem. W dalszym ciągu prowadzone są prace budowlane.

W załączniku rysunki z zatwierdzoną organizacją ruchu

Aktualizacjapiątek, 11 styczeń 2019 r.12:001 lat 324 dni

W dniu 15 stycznia 2019 r. (wtorek) Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda montaż sygnalizacji świetlnej (sygnalizatorów).
W związku z powyższym w godz. od 9 do 15 na wspomnianym skrzyżowaniu mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości podczas prac ruchem kierować będą uprawnieni do tego sygnaliści.

Kierowcy samochodów osobowych mogą kierować się od ul. Cementowej lub Budowlanej na ul. Lubelską, natomiast od ul. Dworcowej zalecany jest objazd dla samochodów osobowych ul. Składową i ul. Lubelską do ul. Budowlanej i Cementowej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby kierujące ruchem oraz zachowanie bezpieczeństwa.

Aktualizacjawtorek, 18 grudzień 2018 r.10:001 lat 348 dni

Informuję, że w dniu 20.12.2018 (CZWARTEK) zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
Zmiana organizacji ruchu: na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej i Cementowej do projektowanego węzła Olsztyn Wschód zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji. Wprowadzone zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Towarowej z Cementową oraz ruch od ul. Cementowej w kierunku Obwodnicy Olsztyna będzie się odbywał dwoma jezdniami.

Organizacja będzie obowiązywała do odwołania.

Aktualizacjaśroda, 5 grudzień 2018 r.10:001 lat 361 dni

W dniu 06.12.2018 r w godzinach popołudniowych planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Towarowej na odcinku od ul. Cementowej do Węzła Wschód (kierunek Wójtowo) Zmiana organizacji ruchu związana jest z trwającymi pracami przy Obwodnicy Olsztyna.

Zmiany w organizacji:

 1. przełożenie ruchu z jedni lewej na jezdnię prawą na odcinku od ul. Cementowej do Węzła Wschód.

Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu może ulec przesunięciu ze względu na trwające odbiory na odcinku Obwodnicy Olsztyna.

Aktualizacjaponiedziałek, 26 listopad 2018 r.10:002 lat 5 dni

W dniu 26.11.2018 r. Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje wprowadzenie następujących zmian:

 1. zamknięcie jezdni prawej od skrzyżowania z ul. Składową do ul. Leonharda i przełożenie ruchu na nowo przebudowany odcinek jezdni lewej wzdłuż Agromy
 2. zamknięcie jezdni lewej (kierunek centrum) w ciągu ul. Leonharda od skrzyżowania z ul. Towarową do ul. Kołobrzeskiej (zjazd do OBI) i przełożenie ruchu na jezdnie prawą w kierunku Obwodnicy
 3. zamknięcie jezdni prawej ul. Towarowej (kierunek obwodnica) od skrzyżowania z ul. Leonharda do ul. Sprzętowej i przełożenie ruchu na jezdnię lewą (nowo przebudowany odcinek i nowo wybudowany wiadukt)
 4. wykonanie tymczasowego ronda w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda
 5. otwarcie skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Stalową

Dojazd do posesji wzdłuż ul. Towarowej zgodnie z oznakowaniem i tymczasowymi objazdami
Powyższe zmiany mają na celu przyśpieszenie prac związanych z robotami wykończeniowymi wzdłuż nowo wybudowanych odcinków jezdni i chodników.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nową organizację ruchu oraz wyznaczone ciągi piesze.

Aktualizacjasobota, 20 październik 2018 r.10:002 lat 43 dni

W dniu 06.10.2018 r. Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje wprowadzenie następujących zmian:

 1. Zamknięcie skrzyżowania ul. Towarowa – ul. Stalowa – dojazd do ul. Stalowej od ul. Lubelskiej lub ul. Składową i ul. Żelazną.
 2. Przełożenie ruchu na nową jezdnie od Obi w kierunku ul. Sprzętowej
 3. Zamknięcie jezdni prawej ul. Towarowej w kierunku miasta od Wiaduktu WD1 do ul. Składowej
 4. Dojazd do posesji i firm znajdujących się przy ul. Towarowej przy starej jezdni tj. Towarowa 13; Towarowa 13A; Towarowa 15; Towarowa 15A tymczasowym objazdem od ul. Stalowej

Termin w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych może ulec przesunięciu.

Aktualizacjaponiedziałek, 8 październik 2018 r.10:002 lat 55 dni

W związku z zamknięciem ul. Towarowej jezdnia prawa od WORD w kierunku Centrum oraz zamknięciu skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Stalową informujemy, że dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż ul. Stalowej możliwy jest od ul. Lubelskiej oraz od ul. Składowej i Żelaznej.
Dodatkowo ze względu na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Dojazd do posesji i firm znajdujących się przy ul. Towarowej przy starej jezdni tj. Towarowa 13; Towarowa 13A; Towarowa 15; Towarowa 15A tymczasowym objazdem od ul. Stalowej – dojazd jedynie od ul. Lubelskiej lub tez od ul. Składowej i Żelaznej.

Aktualizacjaczwartek, 20 wrzesień 2018 r.10:002 lat 73 dni

W dniu 21.09.2018 r. Wykonawca robót przy ul. Towarowej planuje wprowadzenie następujących zmian:

 • zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Towarowej z Budowlaną – ul. Towarowa na całej długości od OBI do węzła wschód będzie miała pierwszeństwo przejazdu (dotychczasowe schemat gdzie pierwszeństwo ma ul. Budowlana przestanie obowiązywać)
 • ruch ul. Towarową od ul. Budowlanej będzie odbywał się jedną jezdnią w kierunku Węzła Wschód
 • na ul. Towarową zostaje przekierowany cały ruch z ul. Lubelskiej (droga krajowa w kierunku Mrągowa będzie ul. Towarową)
 • ul. Lubelska na wyjeździe z Olsztyna zostaje zamknięta i będzie do czasu wykonania robót na Obwodnicy zamknięta. Wyjazd w kierunku Mrągowa oraz wjazd do Olsztyna odbywac się będzie jedynie ul. Towarową
 • dla kierowców otwarta będzie także ul. B